Kaikki pelaajat

Kaikki pelaajat

PelaajaJoukkuePelipaikka
Raine MarttilaSB RaattiGK
Sami RäsänenSB RaattiC
Joonas HeikkinenSB RaattiC
Ville SantanenSB RaattiD
Jimi WegeliusSB RaattiRW
Henri EskelinenSB RaattiRW
Elias JylhäsalmiSB RaattiD
Janne MorosoffSB RaattiRW
Marko HarleSB RaattiLW
Pekka AhoSB RaattiD
Antti LehtonenSB RaattiD
Marko KarppinenSB RaattiD
Juha-Pekka AlhoSB RaattiLW, RW
Antti HiltunenSB RaattiC
Mika RaintiSB RaattiD
Joonas LaukkanenSB RaattiD
Marko SavolainenSB RaattiLW
Sami AlataloSB RaattiC, D
Santtu SaarenkyläSB RaattiD
Jani MiettinenSB RaattiGK
Matias SuomalainenPojat Kilparyhmä 08-09C
Jori MarkkanenSB RaattiC
Tommi HuttunenSB RaattiD
Miika ToivanenSB RaattiLW
Kasper AhoPojat Kilparyhmä 08-09LW
Karri YlivainioSB RaattiD
Janne PelkonenSB RaattiC
Joona NenonenSB RaattiRW
Ville JanssonSB RaattiRW
Jimi WegeliusSB RaattiGK
Janne PenttinenSB RaattiC
Niko JanhunenSB RaattiD, LW
Tomi TaskinenSB RaattiRW
Pasi ViinikainenSB RaattiLW, RW
Wille WeckströmSB RaattiGK
Mika LipponenSB RaattiD
Mikko PappiSB RaattiGK
Jere KorkalainenSB RaattiRW
Vesa VidgrenSB RaattiD
Tommi TaskinenSB RaattiRW
Ari LähdekorpiSB RaattiGK
Jarkko HiltunenSB RaattiC
Harri VäänänenSB RaattiD
Miika ToivanenSB RaattiGK
Petteri SkönSB RaattiRW
Henry ViitalaSB RaattiD
Markus AhoSB RaattiGK
Vesa JääskeläinenSB RaattiC
Jaakko HanskiSB RaattiLW
Jyri RiekkinenSB RaattiD, RW
Manu MinkkinenSB RaattiRW
Jussi KajanSB RaattiC
Tero SuhonenSB RaattiD
Joni ToivanenSB RaattiC
Oliver AhoPojat Kilparyhmä 08-09C, RW
Markku TurunenSB RaattiD
Jani RiekkinenSB RaattiC
Mikko TurunenSB RaattiD
Kimmo KorkalainenSB RaattiRW
Olli-Veikka MoilanenSB RaattiD
Harri HartikainenSB RaattiLW
Aki MiettinenSB RaattiLW
Tero KorhonenSB RaattiD
Ville-Veikko KiiskiSB RaattiGK
Matti TurunenSB RaattiC
Markus AhoSB RaattiLW
Kalevi AhoSB RaattiLW
Tomi RäsänenSB RaattiC, D
Jarno JaakkolaSB RaattiD
Lauri VirtanenSB RaattiD
Panu HartikainenSB RaattiC
Lauri VirtanenSB RaattiGK
Markus RantsiSB RaattiGK
Wiljami RäisänenSB RaattiRW
Petrus KuronenSB RaattiRW
Lauri HämeenahoSB RaattiC
Joni NissinenSB RaattiRW
Tommi MyöhänenSB RaattiD
Antti KivinenSB RaattiRW
Antte LehikoinenSB RaattiGK
Jarkko ViertolaSB RaattiD
Olli MarkkanenSB RaattiC
Miikka HanskiSB RaattiC
Tuomo RissanenSB RaattiD
Jani HeikkinenSB RaattiLW
Ari-Pekka SaloSB RaattiC
Reijo KotilainenSB RaattiD
Vesa PykälistöSB RaattiD
Toni RissanenSB RaattiLW
Jukka MononenSB RaattiGK
Olli MarkkanenSB RaattiGK
Arto TaskinenSB RaattiRW